Join Norwegian Game Awards!

TEAM REGISTRATION DEADLINE - TBA(ish Feb)

HOW TO JOIN THE COMPETITION

1. LIKE OUR FACEBOOK PAGE

Follow @gameawards at Facebook and keep updated about Norwegian Game Awards.

2. JOIN THE FACEBOOK GROUP

In NGA2019 - Participants, we'll be posting more detailed information about the competition. It's highly recommended that interested people join the group.

3. SAVE THE DATE

The conference will be held the 5th and 6th April. It's highly recommended that the contestants are present both days. More information can be found under "WEEKEND".

4. TEAM REGISTRAITON DEADLINE

The team must be registered before - TBA. The registration contains information about the team, and is separate from the Game Registration. This will give us an estimation of the amount of accommodation, food and stands.
Link: https://goo.gl/forms/k8yaF8kI45eQyw142

5. TRAVEL AND ACCOMMODATION

After registering the team to NGA 2019, we recommend looking for transportation to Trondheim. The sooner, the cheaper. More information about travel expenses below.

We also recommend looking for accommodation for the duration of stay. The sooner, the cheaper. More information about accommodation below.

6. GAME SUBMISSION DEADLINE

Information about registering the game is TBA.

7. ATTEND NGA 2019

Tweak your game for the Expo and look forward to an awesome weekend full of game development, network and prizes.

GAME SUBMISSION DEADLINE - TBA(ish March)

RULES

§1 GENERELT

§1.1 Norwegian Game Awards (NGA) forbeholder seg retten til å bestemme hvorvidt et påmeldt spill kan delta i konkurransen eller ikke.

§1.2 NGA forbeholder seg retten til å gjøre endringer i disse reglene når som helst, uten varsel på forhånd. Større endringer vil varsles i offisielle kanaler når de implementeres.

§1.3 Det er hver enkelt deltakers oppgave å følge og holde seg oppdatert på reglene som til enhver tid gjelder.

§1.4 Fristen for å melde på spill til NGA 2019 er TBA norsk tid (UTC +01:00). Påmeldinger etter dette vil ikke gjelde.

§1.5 Påmeldte spill må ikke være sponset av selskap innen spill eller underholdningsbransjen. Dette fører til diskvalifisering. Det er derimot lov å starte et selskap i forbindelse med deltakelsen. Bakgrunnen for denne regelen er at det skal forbli en studentkonkurranse.

§1.6 Deltakende spill må ikke ha blitt utgitt av en utgiver. Å publisere spillet uavhengig er tillatt.

§1.7 En spillbar demo – ikke nødvendigvis et komplett spill – må meldes på innen fristen. I tillegg er alle lag pålagt å legge ved tre (3) in-game screenshots, en gameplay video eller trailer og en kort beskrivelse av spillet (maks 150 ord).

§1.8 Vinnere av de ulike kategoriene bestemmes av en jury, med unntak av «Gamer’s Choice» kategorien.

§1.9 Hvis et deltakerlag har spesielle behov tilknyttet spillet, må det opplyses om så tidlig som mulig.

§1.10 Et deltakerlag er velkommen til å melde på flere spill. Dette betyr også at enkeltpersoner kan delta på flere lag og spill under konkurransen.

§2 TEKNOLOGI

§2.1 Påmeldte spill må fungere på en av de følgende systemene: Windows 7,8 eller 10, Linux eller OS X. Hvis ditt spill skulle trenge en gamepad eller lignende, ta kontakt med oss.

§2.2 Mobilspill må fungere på følgende platformer: iPhone/iPad eller Android. Spillet må være en applikasjon.

§2.3 Påmeldte spill er tillatt å bruke eksisterende teknologi (som biblioteker, spillmotorer etc) og media (som bilder, 3D modeller, lydeffekter etc). Laget må likevel ha rett til å bruke teknologien, media og varemerker med respekt til copyrights og lisensavtaler. Dette betyr altså at modifikasjoner av allerede eksisterende spill («mods») er tillatt.

 

§3 DELTAKERE

§3.1 NGAs mål er å promotere spillutvikling innad i studentmiljøet i Norge. Derfor må minst 50% av deltakende lag bestå av studenter ved et norsk utdanningsprogram og være aktivt deltakende i utviklingen av spillet.

§3.2 Påmeldingen kan (og burde) bli testet av folk utenfor utviklerteamet. Testerne kan derimot kun komme med veiledende kommentarer for forbedring. Hvis større involveringer forekommer, burde denne tredjeparten bli lagt til i teamet.

§3.3 Det deltakende laget kan legge til og fjerne deltakere på laget underveis i utviklingen. Det er imidlertid ikke lov å utnytte regel 3.2 ved å avløse tredjeparten når de eventuelle forbedringene har forekommet. Hvis en tredjepart blir med i teamet, foretrekke vi at han/hun blir ved prosjektet. Vi oppfordrer til «fair play» ved å la ham/henne ta del av teamet frem til finalen er over.

We are continuously working with the universities on making your travel to Trondheim simpler. More information about local arrangements down below. 

TRAVEL

A registered team can apply for financial support for travel expenses. Nevertheless, the team is responsible for organising the travel. The support may be granted close to the event, so we recommend booking the trip and then apply.

ACCOMMODATION

A registered team can apply for financial support for accommodation. Nevertheless, the team is responsible for organising accommodation. The support may be granted close to the event, so we recommend booking accommodation and then apply.

HOW TO APPLY

All applications, independent of your location/university have to go through us. Send an email to nga@startntnu.no and state your affiliation from below.

Where can you get support?

Bergen

Information is TBA.

FHS

The support is different from school to school. Send us an email to know about your situation.

Gjøvik

Information is TBA.

Hamar

Information is TBA.

Kr.sand

Information is TBA.

Oslo

Information is TBA.

Stavanger

Information is TBA.

Steinkjer

Information is TBA.

Tromsø

Information is TBA.

Close Menu